Polityka Cookies

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas
informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz
ciasteczek, czyli tzw. cookies.

 1. Informacje ogólne
  Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: psieciastka.pl
  Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Weronika Chylarecka
  Skowronkowa 21/22
  Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: w.rudnicka5@wpl.pl
  Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych
  podanych dobrowolnie w Serwisie.
  Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  Prowadzenie newslettera
  Prowadzenie systemu komentarzy
  Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
  Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w
  następujący sposób:
  Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają
  wprowadzone do systemów Operatora.
  Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw.
  „ciasteczka”).
 2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
  Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
  Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego
  oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych,
  co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
 3. Hosting
  Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: lh.pl
 4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania
  danych
  W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym
  odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do
  zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  operatorzy płatności
  operatorzy systemu komentarzy
  upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu
  realizacji celu działania strony
  Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do
  wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o
  prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą
  przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
  Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  ich sprostowania,
  usunięcia,
  ograniczenia przetwarzania,
  oraz przenoszenia danych.
  Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3
  c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych
  interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo
  sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie
  uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i
  wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
  W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym
  podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej
  umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
  Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie
  danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
 5. Informacje w formularzach
  Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile
  zostaną one podane.
  Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
  Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w
  formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres
  e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
  Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego
  formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu
  handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób
  informuje, do czego on służy.
 6. Logi Administratora
  Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są
  wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
 7. Istotne techniki marketingowe
  Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google
  Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych,
  a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w
  urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika
  gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować
  informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:
  https://www.google.com/ads/preferences/
  Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów
  reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane
  osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi
  do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam.
  Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
  Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis
  Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana
  korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest
  administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych
  osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu
  końcowym użytkownika.
  Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map
  ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim
  zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą.
  W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.
  Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do
  użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej
  podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.
 8. Informacja o plikach cookies
  Serwis korzysta z plików cookies.
  Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
  tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
  przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj
  zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
  urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies
  oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
  Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik
  nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
  W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session
  cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
  przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania,
  opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas
  określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj
  domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym
  Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.
  Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także
  automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera
  pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności
  dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane
  mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności
  dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą
  w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
 9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać
  zgodę?
  Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.
  Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów
  uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w
  skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
  W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową,
  której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  Edge
  Internet Explorer
  Chrome
  Safari
  Firefox
  Opera
  Urządzenia mobilne:
  Android
  Safari (iOS)
  Windows Phone
Przewiń do góry